Cybersecurity of IT beveiliging

Zon­der enige imple­men­tatie van IT-beveilig­ing of cyber­se­cu­ri­ty is het zek­er dat het snel zal mis­gaan heden ten dage.

Nooit is er meer gehackt dan de laat­ste jaren. Het neemt alleen maar dagelijks toe. Ook omwille van statelijke actoren. En het ver­stoort uw business.

Het kan u dus veel finan­ciële schade en kop­zor­gen berokke­nen. En het kost veel aan ver­lies van nut­tige arbei­d­sti­jd, zow­el van uzelf als uw medewerkers.

cyber security - IT beveiliging en ICT beveiliging

Denk hier­bij maar aan phish­ing e‑mails om uw inloggegevens te ste­len of aan virussen zoals bank­ing-tro­jans die uw bankreken­ing proberen te plunderen.

Daarom is het nodig uw cyber­se­cu­ri­ty of IT-beveilig­ing beter op orde te hebben en te investeren in heden­daagse beveilig­ing.

Niet het gebruik van een huis-tuin-en-keuken router zal uw netwerk beveili­gen. Maar wel een pro­fes­sionele en toch betaal­bare hard­ware fire­wall. Een eerste stap.

Ook cloudomgevin­gen zoals Microsoft 365 en je web­site host­ing  kan je veel beter beveili­gen dan de meeste weten. Laat staan effec­tief doen.

Twee fac­tor authen­ti­catie en mul­ti fac­tor authen­ti­catie zijn de dag van van­daag een must. En deze plat­for­men onder­s­te­unen dit, maar het wordt gewoon­weg niet gecon­fig­ureerd. Vaak ook niet door uw web­site-bouw­er of systeemadministrator.

En als uw soft­ware enkele dagen of weken oud is, zijn er weer­al gat­en (of vul­ner­a­bil­i­ties genaamd) gevon­den. Hack­ers mak­en hier graag gebruik van om in uw netwerk of cloudomgev­ing bin­nen te ger­ak­en. Updat­en van deze soft­ware is dan ook een must. Maar dit kan vaak automatisch.

En het lijst­je is nog veel langer. Denk maar aan uw lap­tops, mobiele apparten en het gebruik van een niet of slecht beveiligd Wifi-netwerk. Of oper­at­ingsys­te­men zon­der goed gecon­fig­ureerde poli­cies. Wat de cyber­se­cu­ri­ty van uw omgev­ing sterk kan verbeteren.

Twi­jfel niet om ons vri­jbli­jvend te con­tac­teren met uw plan­nen en vragen!