Categorieën
ICT moet werken

Wij zorgen dat uw IT en ICT werkt!

Cybersecurity - IT en ICT beveiliging

Iedereen kent het. Dan werkt de email niet vlot meer. Dan kri­jg je een eige­naardi­ge meld­ing op het scherm. Of bli­jft je scherm hangen.

Of veel erg­er, en je hebt een ran­some­ware infec­tie. En kan niet meer aan je gegevens of emails. Juist wan­neer je druk aan het werk bent.

Wij zor­gen ervoor dat jou IT en ICT werken zoals het hoort. En dan is investeren in cyber­se­cu­ri­ty ook een ‘must’.

We beveili­gen uw omgevin­gen (cloud en on-premis) veel beter dan je kunt inbeelden. Met heden­daagse beveilig­ing­stech­nieken. Zodat alles vlot bli­jft werken. En je met jou eigen echte werk kunt bezig zijn. Dat is uitein­delijk het belangrijkste.

Ook over een up-to-date back­up beschikken is noodza­ke­lijk voor als het hele­maal mis gaat. Hier is een door­dachte strate­gie nodig. Zoals bijvoor­beeld het 3–2‑1 principe. Drie back­ups. Twee inde­pen­dant back­ups onsite, en één off­site. Om ook bij fysis­che calamiteit of dief­stal met inbraak over een back­up te beschikken. En die getest zijn zodat men zek­er is dat de data vlekkeloos kan teruggezet worden.

Twi­jfel niet om ons vri­jbli­jvend te con­tac­teren met uw plan­nen of vragen!

Één reactie op “Wij zorgen dat uw IT en ICT werkt!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *