Contact

Contact

 

Wenst u met ons een afspraak te mak­en om u bij te staan met de ont­plooi­ing, organ­isatie en beveilig­ing van uw IT en ICT-omgev­ing, dan kan u steeds bij ons terecht voor een door­dachte oploss­ing op maat.

Als gegradueerde in de “telecom­mu­ni­catie en micro­proces­sortech­nieken”, helpen wij u graag verder met zow­el heden­daagse oplossin­gen, cyber­se­cu­ri­ty op niveau als het nemen van back­ups. Ook in het beveili­gen van uw Word­Press web­site gaan we tot op het bot.

Wij zullen u eerst bevra­gen over wat u wenst, en u toelicht­en wat wij zien als de meest geschik­te oploss­ing. Dit houdt zow­el de keuze van hard­ware, soft­ware, dien­sten als de bijhorende con­fig­u­raties in. Of we bek­ijken hoe we uw huidi­ge con­fig­u­ratie opti­maal kun­nen ver­beteren.

Ons doel is steeds dat u over een IT en ICT-omgev­ing beschikt die zoveel als mogelijk geau­toma­tiseerd is en steeds werkt. Dus ook goed beveiligd is.

Graag helpen wij onze klanten in de regio Putte, Peulis, Grashei­de, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Begi­j­nendijk, Hul­shout, Rij­me­nam, Keer­ber­gen, Bon­hei­den, Boort­meer­beek, Meche­len en omgeving.

 

Contact info

LANCONSTRUCT — Bert Janssens (gegradueerde in de telecom­mu­ni­catie- en microprocessortechnieken)

 

Adres

Lan­con­struct
Bareel­straat 76A
2580 Beerzel

 

Telefoon

+32 472 77 83 21

 

E‑mail

[email protected]