Contact

Contact

 

Wenst u met ons een afspraak te mak­en om u bij te staan met de ont­plooi­ing, organ­isatie en beveilig­ing van uw IT en ICT-omgev­ing?

Dan kan u steeds bij ons terecht voor een door­dachte oploss­ing op maat.

Als gegradueerde en spe­cial­ist in ICT-secu­ri­ty, helpen wij u graag verder.

Met zow­el heden­daagse cloudo­plossin­gen en IT-beveilig­ing of cyber­se­cu­ri­ty op niveau. Eve­nals voor het organ­is­eren en nemen van back-ups.

Ook voor het beveili­gen van uw Word­Press web­site gaan we tot op het bot. Onze code start, waar anderen stoppen.

 

   

  Wij zullen u eerst bevra­gen over wat u wenst, en u toelicht­en wat wij zien als de meest geschik­te oploss­ing.

  Dit houdt zow­el de keuze van hard­ware, soft­ware, dien­sten als de bijhorende con­fig­u­raties in. 

  Of we bek­ijken hoe we uw huidi­ge con­fig­u­ratie opti­maal kun­nen ver­beteren.

  Ons doel is steeds dat u over een IT en ICT-omgev­ing beschikt die zoveel als mogelijk geau­toma­tiseerd is en steeds werkt. 

  En alti­jd goed beveiligd is.

  Graag helpen wij onze klanten in de regio’s Putte, Peulis, Grashei­de, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Begi­j­nendijk, Hul­shout, Rij­me­nam, Keer­ber­gen, Bon­hei­den, Meche­len, Antwer­pen, Leu­ven en Brussel.

   

  Contact info

  LANCONSTRUCT IT-secu­ri­ty — Bert Janssens

   

  Adres

  Bareel­straat 76A
  2580 Beerzel

   

  Telefoon

  +32 472 77 83 21

   

  E‑mail

  [email protected]

   

   

  Nuttige links

   

  Back-up strate­gie en mak­en van back-ups

  Web­site beveiligen

  Netwerk beveili­gen